Disclaimer

Renkens Grafverzorging (Kamer van Koophandel: 64876322) verleent u hierbij toegang tot renkensgrafverzorging.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Renkens Grafverzorging behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op renkensgrafverzorging.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Renkens Grafverzorging.

Beperkte aansprakelijkheid

Renkens Grafverzorging spant zich in om de inhoud van renkensgrafverzorging.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op renkensgrafverzorging.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Renkens Grafverzorging.

In het bijzonder zijn alle prijzen op renkensgrafverzorging.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op renkensgrafverzorging.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Renkens Grafverzorging nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Renkens Grafverzorging en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Renkens Grafverzorging, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.